PutnipravciuRepubliciSrpskojsuprohodni。

Vozisepomjestimi?

nomokrimiklizavimkolovozima。

Voza?

imaskre?

emopa?

njunamogu?

upoledicuuvi?

implaninskimpredjelima。

Nadionicmauusjecimaiporedkamenihkosina,upozoravamonau?

estaleodronekamenjaizemljenakolovoz。

PosebnoizdvajamoputnepravceKaranovac-Kne?

evo-Ugar,Karanovac-CrnaRijeka-Mrkonji?

GradiVi?

egrad-Ustipra?

a。

NaputnompravcuBrodnaDrini-GPHum,poredodrona,skre?

emopa?

njuinamogu?

aobru?

avanjasnije?

nihlavinanakolovoz。

Voza?

imasavjetujemomaksimalnoopreznuvo?

njuprilago?

enustanjuiuslovimanaputuipodsje?

amodajedo15。

aprila,zakonskiobaveznoposjedovanjezimskeopreme。

Nadionicmagdjesuutokusanacioniradovipostavljenajeprivremenasaobra?

ajnasignalizacija?

ijejepo?

tovanjeobavezno。

Nave?

iniputevauFBiHdanassesaobra?

apovla?

nomilimokromkolovozu,uzizuzetakputevanajugugdjejekolovozprete?

nosuv。

Zbogmagleiniskeobla?

nostividljivostjeidaljesmanjenanapojedinimdionicamauvi?

impredjelima。

Upozoravamonau?

estaleodronezemljeikamenjanakolovoz,aizdvajamomagistralneputeve:Konjic-Dre?

nica,Mostar-Gnojnice,GornjiVakuf-Prozor-Jablanica,NoviTravnik-Nevi?

Polje-KaonikiSarajevo-Fo?

a,kaoiregionalniputTravnik-Karanovac。

Booking。